COVID-19 PODMÍNKY

HRÁČI, TRENÉŘI, REALIZAČNÍ TÝM:

FAČR vydal pravidla pro možnost účasti na mistrovském utkání. Kompletně informaci zveřejním (dnes večer) na našich webových stránkách U17, kde budou k dispozici i dokumenty ke stažení, jako je např. čestné prohlášení apod.

Buďme připraveni na některou z možností, jinak nebudete vpuštěni na utkání:

⚽ PCR TEST – osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

⚽ ANTIGENNÍ TEST- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem

⚽ OČKOVÁNÍ – osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování

⚽ PRODĚLÁNÍ NEMOCI – osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

⚽ ANTIGENNÍ TEST NA MÍSTĚ – osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (NEVÍM, ZDA BUDE KLUBEM UMOŽNĚNO – ZJISTÍM)

⚽ TEST V ZAMĚSTNÁNÍ – osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

⚽ TEST VE ŠKOLE – osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy.

Situace se bude určitě nadále vyvíjet, pokud dojde ke změně, budete včas informováni.


PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:


DIVÁCI:

Vstup diváků na stadion je možný pouze po předložení jednoho z následujících dokumentů:

⚽ Negativního výsledku antigenního testu ne staršího 72 hodin
⚽ Negativního výsledku PCR testu ne staršího 7 dní
⚽ Negativního výsledku samotestu provedeného na místě před utkáním
⚽ Potvrzení o prodělání Onemocnění Covid 19 ne starší 180 dní
⚽ Platného certifikátu o dokončeném očkování (od poslední dávky uběhlo minimálně 14 dní)
⚽ Potvrzení zaměstnavatele či čestného prohlášení o negativním testu ne staršího 72 hodin
⚽ Čestného prohlášení (popř. čestné prohlášení zákonného zástupce) o negativním testu provedeném ve školském zařízení ne staršího 72 hodin

Komentáře