Hrazení příspěvků

Hrazení příspěvků vždy do 13-tého v měsíci na účet č. 1917949028/3030 (do poznámky jméno+měsíc  – př. září –  Grumlik 09)

OD ÚNORA 2020 – 700,- Kč

 

 

 

Komentáře