Hrazení příspěvků

PŘÍSPĚVKY

 • příspěvky budou klubem od vedoucích vybírány k následujícím datům:
  • TERMÍNY: 15.8.2020 / 15.11.2020 / 15.3.2021
  • VÝŠE                2400,-   /     2400,-     /  2400,-
 • ÚČET:
  • Č.ú.: 1764353038/3030
  • VS:  RRMMDD  (do VS. prosím uvádět dat. nar. hráče)
  • Poznámka pro příjemce: Jméno  Příjmení (hráče, popřípadě také o jakou platbu se jedná)

Komentáře