Hrazení příspěvků (8.12.2020) – Systém hrazení příspěvků se nemění

PŘÍSPĚVKY – aktualizace 8.12.2020
Úhrada splátky ročního členského příspěvku za následující období LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN a ÚNOR se nemění.
Termín splatnosti kategorie vůči klubu: 15.11.2020
(prosím tedy o úhradu na BÚ nejpozději do 14.11.2020)

  • Platba k 15.11.2020 (zatím neodvedeno):

   • STAV BÚ k: 25.11.2020 -> +19.500,-Kč
    (období 11/12.2020 a 01/02.2021)
    uhrazeno na BU na příští období (15.11.2020):

    • Halaj         1200,- CZK
    • Slabý          2400,- CZK
    • Krpálek      2400,-CZK (2400,-BU + 1400,-Hotově J.Č.)
    • Chvojka      2400,-CZK
    • Veiner         2400,-CZK
    • Rottner       1200,-CZK
    • Kolářský      2400,-CZK
    • Charvát       2400,-CZK
    • Cimmrman 2400,-CZK
    • Zábranský   2400,-CZK
    • Klvaň           2400,-CZK
    • Pospíšil       2400,-CZK (Hotově J.Č.)
    • Tyban          2400,-CZK (Hotově J.Č.)
    • Fedorišin    2400,-CZK
    • Kukla           2400,-CZK (Hotově J.Č.)
    • Blažek          2400,-CZK
    • Veselý          2400,-CZK
   • Přeplatek na BÚ:
    • Slabý        1000,- CZK
    • Halaj          100,- CZK
    • Krpálek   1400,- CZK
   • —————————————
   • již uhrazeno SK:
    • Vaňous 1200,-CZK
   • Přeplatek na SK:
    • Vaňous   200,-CZK
   • ======================

V případě potřeby ohledně realizace platby na BÚ mě prosím kontaktujte přes kluky nebo přímo na 724 848 476 (Tel., SMS, Whastapp)

 • příspěvky budou klubem od vedoucích vybírány k následujícím datům:
  • TERMÍNY:  15.11.2020 / 15.3.2021
  • VÝŠE                2400,-     /  2400,-
 • ÚČET:
  • Č.ú.: 1764353038/3030
  • VS:  RRMMDD  (do VS. prosím uvádět dat. nar. hráče)
  • Poznámka pro příjemce: Jméno  Příjmení (hráče, popřípadě také o jakou platbu se jedná)

VYÚČTOVÁNÍ PŘECHODU r.02 mezi sezónami 2019/2020 a 2020/2021:
Z původního vedení příspěvků bylo převedeno do plateb k 15.8.2020 na předplatbu období: červenec, srpen, září a říjen 2020 (uhrazeno SK dne 14.10.2020) celkem:
      Hotově z fondu r.02 od J.Č. (12.600,-Kč):

 • Chvojka  1400,-
 • Kolářský 1200,-
 • Kukla     2400,-
 • Pospíšil  2400,-
 • Tyban     2400,-
 • Veiner    1400,-
 • Veselý    1400,-

Dorovnání do výše členského příspěvku uhradili hráči převodem na BÚ (9.000,-Kč):

 • Chvojka  1000,-
 • Kolářský 1200,-
 • Veiner     1000,-
 • Veselý     1000,-
 • Slabý       2400,-
 • Krpálek   2400,-

V součsné chvíli mají všichni hráči uhrazené členské příspěvky za období 07/08/09/10.2020 v plné výši.

Komentáře