Hrazení příspěvků (7.9.2020) – STÁLE NEUHRAZENO

PŘÍSPĚVKY – aktualizace 7.9.2020

 • První úhrada příspěvků dle nového systému (viz níže):
  • k 19.8.2020 je potřeba uhradit na níže uvedený účet požadovanou částku
  • r.03: 2400,-
   • UHRAZENO Kompletně:
    Blažek, Fedorišin, Halaj, Charvát, Klvaň, Rottner, Skalák, Vaňous, Zábranský
  • r.02: Stávající stav k dnešnímu dni (7.9.2020) po konzultaci s Honzou Č.:
   • Zbývá UHRADIT:
    • Pospíšil  1 000,-
    • Veselý    1 000,-
    • Kolářský 1 700,-
    • Kukla      2 400,-
   • UHRAZENO Kompletně:
    Chvojka, Krpálek (přeplatek 1400), Veiner, Cimrman (přeplatek 700),
    Slabý (uhrazeno na 3 platby předem, 1400 přeplatek), Tyban
   • Výše uvedené částky prosím co nejdříve uhradit na níže uvedený účet
   • U přeplatků bude násedné dorovnání z minulosti zahrnuto do příštího odobí (pokud bude zájem)
   • nebo bude rozdíl vrácen Honzou Č. (narovnání bude doprocesováno příští týden)

Za případné komplikace v důsledku průběhu změny systému a předávání agendy se velice omlouváme. V příštích dnech bude vše dořešeno a narovnáno.
V případě potřeby mne prosím kontaktujte přes kluky nebo přímo na 724 848 476 (Tel., SMS, Whastapp)

 • příspěvky budou klubem od vedoucích vybírány k následujícím datům:
  • TERMÍNY: 15.8.2020 / 15.11.2020 / 15.3.2021
  • VÝŠE                2400,-   /     2400,-     /  2400,-
 • ÚČET:
  • Č.ú.: 1764353038/3030
  • VS:  RRMMDD  (do VS. prosím uvádět dat. nar. hráče)
  • Poznámka pro příjemce: Jméno  Příjmení (hráče, popřípadě také o jakou platbu se jedná)

Komentáře