Nařízení o chování hráčů a trenérů SK Kladno,z.s.

SK Kladno, z.s. Stadion Františka Kloze, Fr. Kloze 2628, 272 01 Kladno IČO:16979770

v Kladně dne 10.9.2020

Nařízení o chování hráčů a trenérů SK Kladno,z.s.

• Vstup hráčů do společných prostor (chodby)
je povolený pouze v roušce.
• Vstup hráčů do šatny je povolený pouze 15min
před začátkem tréninku. Hráči předtím čekají venku
před vchodem a neshlukují se. Hráči mají zakázáno
se v šatně zdržovat, pouze se rychle převléknou a
okamžitě odcházejí ven na hřiště.
• Po tréninku se hráči co nejrychleji převléknou a
osprchují a odcházejí s rouškou ze šatny.
• Při cestě na utkání autobusem musí mít všichni
nasazenou roušku. Cestování na utkání a z utkání
klubovým autobusem není povinné.
• Za dodržování těchto pravidel nesou odpovědnost
trenéři příslušných týmů, kteří  odcházejí z kabiny
po kontrole poslední.

MUDr. Vladimír Lemon 
předseda spolku 

Komentáře