Pozvánka na VH 2023

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

SK Kladno, z.s., se sídlem Fr. Kloze 2609, Kladno, PSČ 272 01,

IČ: 169 79 770, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle L, vložce 2464, která se koná per rollam – distančně v době od 7.11.2023 od 14.00 hod do 21.11.2023 do 17.00 hod a to buď osobním hlasováním spolu s podpisem člena v sídle společnosti — kancelář sekretáře SK a v úředních hodinách nebo písemně poštou nebo emailem registrovaným spolkem u každého člena.

Program jednání valné hromady:

1 . Informace výkonného výboru spolku o činnosti a hospodaření spolku v r. 2022 včetně aktuálních změn a včetně navýšení podpory Statutárního města Kladna a získání nového partnera klubu

2. Změna orgánů spolku

3. Schválení úplného znění upravených Stanov spolku ve znění všech změn

4. Schválení účetní závěrky spolku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022, informace o rozpočtu na r. 2023.

 

V Kladně dne 6.11.2023

MUDr. Vladimír Lemon, předseda spolku členové výkonného výboru SK Kladno, z.s.

 

 

Komentáře