Pozvánka na valnou hromadu

 

Vážení členové,

S ohledem na úspěšně ukončené řízení ohledně tvrzené neplatnosti rozhodnutí valné hromady, jejíž závěry neúčinně napadl Ing. Josef Drahota, a s ohledem na každoroční potřebu projednat spolkové dokumenty, Vám zasíláme pozvánku na valnou hromadu konanou opět distančně. 

Návrh usnesení a dokumenty k valné hromadě Vám zašleme v první den konání valné hromady. 

S pozdravem

MUDr. Vladimír Lemon, předseda

Pozvánka na VH 2022

Komentáře