U13 – Účet pro platby příspěvků a ostatní platby

Pro platby příspěvků je k dispozici účet č. 2105785018/2700.U jednorázových plateb jako variabilní symbol uvádějte rok a měsíc ve formátu RRRRMM (např. 201908), u trvalých příkazů postačí variabilní symbol odpovídající aktuální sezóně (např. 20192020). V obou případech je nutné uvést v textu pro příjemce jméno a příjmení hráče.

Příspěvky je třeba uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci. K tomuto dni je totiž nutné příspěvky za celý ročník poslat na účet SK Kladno

Tento účet je možné využít i na jiné platby, např. nákup teplákových souprav apod., záleží na domluvě.

Komentáře