U14 – preventivní sportovní prohlídka hráčů SK Kladno ve FN Motol

Na konci příspěvku naleznete rozpis sportovních prohlídek hráčů SK Kladno ve FN Motol, budova 9. (jednopodlažní budova mimo hlavní monoblok, sousedící se školkou FN Motol) – po vstupu do budovy první dveře vlevo („sportovní prohlídky“)

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3458782&y=50.0749743&z=18&source=base&id=2065987

Hráč, který bude podstupovat sportovní prohlídku ve FN Motol poprvé, potřebuje s sebou výpis ze zdravotní dokumentace od svého
dorostového lékaře.  Zde je přímo ze stránek FN Motol  ke stažení příslušný formulář. dotaznik-sportovci-v01
Dále je vhodné si přibalit sportovní oděv a obuv, ev. ručník.

Prohlídka stojí 800,- Kč, hradí se na místě a tuto platbu je možné následně uplatnit u zdravotní pojišťovny. 

  

Komentáře