Valná hromada SK Kladno, z.s.

Vážení členové,

Sdělujeme Vám výsledek hlasování na valné hromadě a zasíláme jmenný seznam členů s údaji o hlasování.

Klub měl před valnou hromadou 62 členů,  v průběhu valné hromady Eduard  Novák ml. ukončil členství, a proto je zahrnutý mezi nehlasující, dále 3 členové hlasovali po termínu, proto jsou také zahrnuti mezi nehlasující.

Výsledek hlasování je tento :

  1. Výroční zpráva výkonného výboru o činnosti a hospodaření v r. 2020               PRO 42 / PROTI 3/ NEHLASOVALO 17
  2. účetní závěrka za r. 2020                                                                                          PRO 42 / PROTI 3 / NEHLASOVALO 17

Výsledek tedy znamená, že navrhované dokumenty byly schváleny 42 členy, 3 členové byli proti, 17 členů nehlasovalo, dokumenty byly schváleny většinou 67,74 %, tedy více než 2/3 většinou.

Děkujeme Vám za účast a projevené hlasy.

Za výkonný výbor :

MUDr. Vladimír Lemon – předseda

Komentáře